Cine suntem

Noi acceptăm Sfânta Scriptură ca autoritate unică și finală în materie de credință și practică religioasă și adoptăm următoarea Mărturisire de Credință: 

 

 • Credem că Scripturile, Vechiului și Noului Testament, sunt inspirate de Dumnezeu în forma lor originală. Sunt fără greșală și infailibile, și constituie autoritatea supremă și finală.

 • Credem Într-un singur Dumnezeu etern, care coexistă, în esența Sa, în trei persoane (Sfânta Treime) ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

 • Credem că Domnul Isus Hristos a venit de la Tatăl, a fost conceput de Duhul Sfânt și a fost născut de fecioara Maria. A trăit o viață fără păcat, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi, așa cum spun Scripturile și S-a înălțat la cer, de unde va veni, în mod vizibil, ca să judece pe cei vii și pe cei morți.

 • Credem în Duhul Sfânt ca fiind a treia persoană a Trinității. El convinge lumea de păcat, dreptate și judecată. El este viața celui credincios și împuternicește vestirea Evangheliei.

 • Credem că omul a fost creat în asemănarea lui Dumnezeu, dar păcătuind, moartea – nu doar fizică, ci și cea spirituală, (care este despărțirea eternă de Dumnezeu) – a devenit o realitate pentru el. Din pricina păcatului originar, omul se naște cu o natură păcătoasă, care este transmisă din generație în generație, tuturor urmașilor săi.

 • Credem că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, potrivit cu Scripturile, ca o jertfă reprezentativă și substitutivă, așa încât toți cei care cred în El, sunt justificați în fața lui Dumnezeu, pe baza sângelui vărsat la cruce.

 • Credem în învierea Domnului Isus Hristos și în înălțarea Lui la cer, unde mijlocește ca Marele nostru Preot și Apărător.

 • Credem în fericita noastră nădejde, care constă în reîntoarcerea iminentă, vizibilă și personală a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

 • Credem că toți cei care-L primesc prin credință pe Domnul Isus Hristos, sunt născuți din nou de Duhul Sfânt și ca urmare a acestui fapt devin copii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai vieții veșnice.

 • Credem în învierea celor drepți și a celor nedrepți; în pedeapsa eternă pentru cei necredincioși și în răsplata veșnică pentru cei credincioși.

 • Credem în existența personală a diavolului, care lucrează și acum în lume ca să distrugă sufletele oamenilor. Credem că diavolul, toți ingerii lui căzuți ca și toți cei care nu L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitorul lor personal, vor avea parte de pedeapsa veșnică în iad.

 • Credem în Biserică, a cărei misiune este de a predica Cuvântul lui Dumnezeu și de a duce vestea bună a salvării lumii întregi. Credem în conducerea colectivă a Bisericii de către un grup de oameni aleși și înzestrați de Dumnezeu în acest scop.

 • Credem în cele două simboluri lăsate de Însuși Domnul Isus, Bisericii Sale: Botezul și Cina Domnului.

 • Credem că înaintarea spirituală poate avea loc numai prin păstrarea cu sfințenie a doctrinelor biblice, motiv pentru care noi stăm cu fermitate lângă această Mărturisire de Credință.